Ma pecche’ fai capa e muro
stai cercanno e restà’ sulo
E pienz’ sulamente a’ gente ca’
nun guarda ‘n faccia a nisciuno
E cirche d’alluccà
ma si tu ca’ nun vuo’ sentì
Te resta sulamente
quacche’ amico pe’ parlà

Ma pecche’ fai capa e muro
stai cercanno e restà sulo
Stà vita nun s’ assetta à c’ aspettà
ammà guardà à dimane
Ma tu ‘n ce’ vuo pensà
e nun sai cchiù chell’ che vuò
E piense sulamente
a chello ca’ nun pò cagnà

‘O sole nun và
sempe addò vuò tu
Ma forse int’à stà’ vita
tu nun’ crire nun’ crire cchiù

Ma pecche’ fai capa e muro
stai cercanno e restà’ sulo
Se chiedi niente, niente arriverà
nun se pò stà riuno
‘O saje cà pò cagnà
ma si tu ca’ no’ vuo’ capì
Cè resta  sulamente
chistu’ poco e libertà

‘O sole nun và
sempe addò vuò tu
Ma forse int’à stà’ vita
tu nun’ crire nun’ crire cchiù.